Tarieven

Mogelijkheden met bijbehorende kosten

Uitvaartschrijven

* Schrijven levensverhaal (gesprek en één correctieronde)
* Voordragen levensverhaal op locatie
* Schrijven gedicht, rijm, ed.
* Begeleiding bij schrijven van teksten

Ritueelbegeleiding

* Gesprek (en één correctieronde)
* Schrijven en voordragen van een levensverhaal
* Ondersteuning bij de vormgeving van de afscheidsdienst
* Samen zoeken naar passende teksten, muziek, gedichten en  (indien gewenst) rituelen
* Begeleiding van andere sprekers en afstemmen teksten
* Verzorgen van een draaiboek
* Contact onderhouden met de uitvaartondernemer
* Afscheidsdienst voorgaan
* Indien gewenst één herinneringsboekje met de teksten van de     afscheidsdienst

Totale kosten
(Bij aanvullende wensen kom ik met een passende prijsopgave)

Optie:
Meegaan naar de begraafplaats of het crematorium nadat de dienst elders heeft plaatsgevonden.

€ 310,-
n.o.t.k.
n.o.t.k.
n.o.t.k.

€ 515,-

€ 70,-

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Tarief bij aanvullende wensen en/of diensten: € 70,-/uur. 
De reiskosten bedragen 0,30 cent per gereden kilometer. 
Ieder extra herinneringsboekje is € 3,00/st. 
Onkosten, gemaak voor b.v. de aanschaf van materialen die tijdens de dienst / ceremonie 
gebruikt, worden in overleg in rekening gebracht.

Overleg met de uitvaartondernemer of verzekering. Vaak worden bovenstaande kosten vergoed.

Een herinnering in liefde
is een herinnering voor altijd